Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narciarski Raj "Skała" Chrzanów IV Piotr Rzetelski z siedzibą w Baranowie (24-105) przy ul. Puławskiej 96.
 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Narciarski Raj "Skała" Chrzanów IV Piotr Rzetelski jest Piotr Rzetelski  dostępny pod adresem e-mail:nartraj@rzetelski.com.pl.
 3. Inspektor ochrony danych w Narciarski Raj "Skała" Chrzanów IV Piotr Rzetelski nie został wyznaczony;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nią związanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Narciarski Raj "Skała" Chrzanów IV Piotr Rzetelski polegają na wzajemnych operacjach handlowych, koordynacji działań handlowych, marketingowych, szkoleniowych, oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wiedzy w przedmiocie prowadzonej działalności;
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w przypadku dokonania płatności na rzecz administratora później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;


Newsletter

Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna

Zapisanie się i podanie danych jest dobrowolne.

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu przeznaczony jest formularz newsletter'a dostępny na stronie głównej serwisu. Pozyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera.

Adresy e-mail dodane do listy mailingowej wykorzystywane są w celach informacyjnych i marketingowych. Narciarski Raj "Skała" Chrzanów IV Piotr Rzetelski zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości zarejestrowanym użytkownikom.

Żadne dane użytkowników serwisu nartsport.pl nie są przekazywane osobom i firmowm trzecim.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez formularz newslettera znajdujący się na głównej stronie serwisu.


Pliki "cookies"

Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię cookies – informacje zapisywane są przez serwer NARTRAJ na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

NARTRAJ nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk niezbędnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę NARTRAJ.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych m.in.:
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Mozilla Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Opera

Serwis www.NARTRAJ.pl wykorzystuje pliki cookies:

- PHPSESSID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu,
-_utma - plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
-_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny,
-_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
-_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek.