Dekalog narciarza

Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa innej osobie i nie powodować żadne szkody.

Panowanie nad prędkością jazdy
Narciarz może zjeżdżać z prędkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.

Wybór kierunku trasy
Narciarz znajdujący się na trasie powyżej innych narciarzy ma lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy zjazdu, musi wybrać taki tor, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej.

Wyprzedzanie
Wyprzedzanie może odbywać się zarówno po stronie dostokowej jak i i odstokowej, po lewej stronie lub prawej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć zderzenia lub potrącenia wyprzedzanego narciarza.

Przejazd i krzyżowanie torów jazdy
Narciarz, który przystępuje do jazdy na trasie, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje przy ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.

Zatrzymanie się
Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to tylko jest możliwe.

Podchodzenie
Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien całkowicie usunąć się z trasy. Tak samo przy schodzeniu w dół.

Stosowanie się do znaków narciarskich
Każdy narciarz winien stosować się do znaków ustawionych na trasach.

Wypadki
W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.

Stwierdzenie tożsamości
Każda osoba biorąca udział w wypadku, lub będąca jego świadkiem zobowiązana jest podać swoje dane osobowe.